Kraamzorg:
Vraag je bij de intake 49 uur kraamzorg aan, dan is de minimale afname 5 uur zorg per dag.

Vraag je 24 uur zorg aan, dan is de minimale afname 3 uur zorg per dag.
Wil je toch minder zorg dan is afgesproken worden deze uren wel in rekening gebracht.

Privacy.
KraamzorgYvon geeft nooit persoons- en medische gegevens door aan derden zonder toestemming van de client/ zorgvrager.
Kraamzorg hanteert een privacy reglement die voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AVG.
KraamzorgYvon verwerkt alleen de persoons- en medische gegevens die nodig zijn om goede kraamzorg te kunnen verlenen, en de factuur van de geleverde kraamzorguren tee kunnen declareren met toestemming van de client/ zorgvrager.
Client/ zorgvrager geeft toestemming middels ondertekenen van de zorgovereenkomst die je bij de inschrijving per post of mail ontvangt.
De verwerking van de persoonlijke- en medische gegevens zijn nodig om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, uiteraard wordt hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgegaan en bewaard.

Geheimhoudingsplicht.
KraamzorgYvon heeft geheimhoudingsplicht.  Zowel voor de gedeelde persoons- en medische gegevens en alles wat er in het kraambed besproken wordt blijven strikt vertrouwelijk.
Alleen in uitzonderlijke situaties en met toestemming van de client/ zorgvrager wordt er gedeeld met andere zorgverleners zoals de verloskundige, huisarts en Jgz.
Aan het einde van de kraamweek worden er gegevens gedeeld met de Jgz over het verloop van de kraamweek, herstel moeder en groei en voeding van je kindje.
KraamzorgYvon heeft meldingsplicht bij een niet pluis gevoel, vermoeden van fysiek, psychische mishandeling en/ of verwaarlozing. MeldCodePlicht.
Uiteraard wordt bij vermoeden en vooraf melden de situatie eerst met het gezin en verloskundige of huisarts besproken waarna er dan actie wordt ondernomen of passende hulp/ begeleiding gezocht.

Aansprakelijkheid.
KraamzorgYvon heeft een beroepsaansprakelijkheid verzekering.
Bij schade dit graag binnen 24 uur melden aan de kraamverzorgster.
Client/ zorgvrager heeft per schade melding een eigen risico van € 250,--

Klachten.
KraamzorgYvon is lid van een klachten- geschillencommissie, bij Solo partners.
KraamzorgYvon levert kwalitatief goede en verantwoorde kraamzorg.
Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, bespreek dit dan eerst met de kraamverzorgende, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Arbeidsomstandigheden kraamverzorgende.
KraamzorgYvon werkt volgens de ARBO wet.
Het gaat om veiligheid, hygiëne, goed en deugdelijk werkmateriaal, lichamelijke en psychische belasting.
Er moeten goede voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het kraambed op hoogte van 80 cm.
U krijgt bij de intake een lijstje met voorschriften voor in de kraamweek.
KraamzorgYvon werkt graag in een rookvrije ruimte. (i.v.m. astmatische klachten).
Heb jij en of je partner corona klachten, graag melden!

KraamzorgYvon draagt in sommige situaties beschermende handschoenen en een mondkapje (tijdens de bevalling en bevallingwas).
KraamzorgYvon is COVID gevaccineerd.

Facturering.
De geleverde kraamzorg uren worden gefactureerd bij jullie zorgverzekeraar.
Facturering verloopt via Kraammarkt.BV/ Atermes.
Client/ zorgvrager geeft hiervoor toestemming om de kraamzorguren  te declareren bij de desbetreffende zorgverzekeraar.


Vergoedingen zorgverzekeraars.

Kraamzorg van KraamzorgYvon wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Iedere klant heeft een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage (voor 2023 € 4,80 per kraamzorg uur).
Ben je aanvullend verzekerd, dan wordt dit gedeeltelijk of volledig vergoed.
Vraag hiervoor info bij je zorgverzekeraar.
Deze factuur ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vervangende kraamzorg.
Ik probeer uiteraard zelf jullie kraamzorg te doen, soms zijn er omstandigheden dat ik 2 gezinnen per dag kraamzorg verleen, in de zomermaanden het erg druk is, kan het voorkomen dat je een vervangende kraamverzorgende krijgt of je de zorguren moet delen met het andere gezin, je dus minder uren krijgt dan is afgesproken bij de intake.
Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben, alle gezinnen hebben recht op kraamzorg.
KraamzorgYvon heeft goede contacten met kraamorganisaties, indien nodig kan ik een beroep op hun doen als er vervanging nodig is. (bij ziekte of onvoorziene omstandigheden)
Persoonlijke  (medische) gegevens die belangrijk zijn voor het voortzetten van kraamzorg worden dan overgedragen aan de vervangende kraamverzorgende.

KraamzorgYvon benoemt en bespreekt dit met de client/ zorgvrager tijdens de intake.

KraamzorgYvon werkt met alle verloskundigen in Friesland.

Zorgovereenkomst, Lip formulier en urenregistratie, digitaal en/ of papieren zorgdossier
De client/zorgvrager ontvangt bij inschrijving van de kraamzorg een zorgovereenkomst
welke getekend retour wordt gestuurd naar KraamzorgYvon.

1 overeenkomst blijft in het bezit van de kraamverzorgende, de 2e is voor je eigen administratie.
Het LIP formulier en urenregistratie worden in de kraamweek (digitaal) getekend door de client.
Hierna worden de kraamzorguren bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

KraamzorgYvon heeft geen dienstverband en/of arbeidsovereenkomst met kraamzorgbureaus,
zij werkt uitsluitend op freelance basis.

De getekende zorgovereenkomst is hier een bewijs van.
KraamzorgYvon doet jaarlijks belasting aangifte bij de belastingdienst om aan haar verplichtingen te voldoen (administratie blijft 7 jaar veilig en vertrouwelijk bewaard).
Sinds januari 2022 werk ik met een digitaal zorgdossier, het papieren zorgdossier gebruik ernaast voor gezinnen die dat willen. 
Alle formulieren worden digitaal ondertekend.
Behalve de zorgovereenkomst.

Bij annulering van de kraamzorg, ben je € 25,00 inschrijfkosten verschuldigd.
Annuleer je na de intake, breng ik € 150,- in rekening.
Annuleer je nadat je bent bevallen en je geen zorg wilt, breng ik 24 uur zorg in rekening. (uitgezonderd een schriftelijke medische reden zoals langdurig verblijf in ziekenhuis of vroeggeboorte/ 
overlijden).

KraamzorgYvon werkt m.i.v. 1 januari 2022 met een digitaal zorgdossier, wil je dit niet dan heb ik nog een papieren kraamzorgdossier.

KraamzorgYvon wenst jullie een fijne en voorspoedige zwangerschap.
Ik hoop jullie te zien in de kraamweek.
Lieve groet, Yvon

*alle gebruikte foto's op deze site zijn met toestemming van de ouders geplaatst.

 

BO Geboortezorg
PDF – 10,8 MB 1304 downloads

KraamzorgYvon is gecertificeerd voor Borstvoeding, EHBO, Doula (bevallingscoach)
Vroegtijdige inzet partus, postnatale depressie, kunstvoeding, premature kindjes, 
couveuse kindjes, sectio(=keizersnee).

KraamzorgYvon volgt jaarlijks haar scholingen om deskundigheid, kwaliteit van zorg
te kunnen blijven leveren en garanderen.

KraamzorgYvon staat ingeschreven bij:
Kamer van Koophandel te Leeuwarden nummer: 01150694
Kennis Centrum voor Kraamverzorgenden nummer: 203555
In het bezit van een goedgekeurde (jaarlijks) VOG

AGB code nummer: 33006438
Kiwa keurmerk nummer: 26166

Aansprakelijkheid Beroeps/ Bedrijven verzekering bij ZZP Nederland (eigen bijdrage voor client per schademelding € 250,-)
Aangesloten bij Solo Partners, klachten/ geschillen commissie