Privacy.
KraamzorgYvon schermt je gegevens af, deelt deze nooit met derden zonder toestemming van de client.

De persoonsgegevens bij inschrijving.
Als je als cliënt bij KraamzorgYvon inschrijft, vraag ik om je persoonsgegevens in te vullen.
Tussen de 23e en 30e week van je zwangerschap doen we een intake om je voorkeuren rondom de bevalling en het kraambed te inventariseren.
Je hoeft niet alles te delen, maar wel de noodzakelijke aspecten die nodig zijn om goede en verantwoorde kraamzorg te verlenen.
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik nodig heb en waarom.

Administratieve gegevens.
Voor en achternaam van alle gezinsleden, zodat ik weet wie er in het gezin woont.

Burgerservice nummer; zodat ik bij de verzekeraar aan kan tonen dat ik kraamzorg verleen bij jou.

Verzekeraar; zodat ik de gemaakte kraamzorguren kan declareren bij de zorgverzekeraar.

Adres; zodat ik weet waar ik de kraamzorg verleen, en kan ik de gegevens vermelden op de factuur.

Geboortedatum gezinsleden; zodat ik een goed beeld krijg van alle gezinsleden en ik daar de zorg op af kan stemmen.

Email adres; zodat ik  je gestelde vragen per mail kan beantwoorden.

Telefoon nummers; zodat ik je per telefoon kan benaderen voor het maken van een afspraak voor de intake of voor aanvullende informatie indien nodig.

Gegevens met betrekking tot de (vorige)bevalling en het (vorig) kraambed.
Medische gegevens die noodzakelijk zijn om de zorg daar op af te stemmen.
Bijzonderheden betreft deze of vorige zwangerschap.

Geheimhouding.
KraamzorgYvon heeft geheimhouding plicht. Zowel over de verstrekte persoonsgegevens als over zorginhoudelijke informatie volgens de AVG wet.
Kraamzorg deelt alleen informatie  met de verloskundige of huisarts  die betrekking hebben op de kraamzorg.
Na de kraamweek worden beval en kraamzorg gegevens van moeder en kind gedeeld met de JGZ.

KraamzorgYvon heeft een melding plicht bij vermoeden van fysiek of psychische mishandeling/ verwaarlozing. 
Meld Code plicht.

Uiteraard wordt dit eerst met klant besproken, waarna er eventueel hulp of actie wordt ondernomen.
Na de kraamzorg worden de papieren nog bewaard, dit is nodig voor de belastingdienst en de zorgverzekeraar.
Zonder toestemming van de cliënt wordt dit niet gedeeld.
Beveiligen van persoonsgegevens; pc is uitgerust met de actuele beveiliging software, virus scanner en firewall.
Gegevens die op papier staan worden bewaard achter slot.

Aansprakelijkheid.
KraamzorgYvon heeft een aansprakelijkheid verzekering.
Klant heeft bij schade ontstaan in de kraamweek, een eigen risico van € 250,00
Schade binnen 24 uur melden bij de kraamverzorgende.

Klachten.
KraamzorgYvon is lid van een klachtencommissie, bij Solo partners.
KraamzorgYvon levert kwalitatief goede en verantwoorde kraamzorg.
Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, bespreek dit dan eerst met de kraamverzorgende, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Arbeidsomstandigheden kraamverzorgende.
KraamzorgYvon werkt volgens de ARBO wet.
Het gaat om veiligheid, hygiëne, goed en deugdelijk werkmateriaal, lichamelijke en psychische belasting.
Er moeten goede voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het kraambed op hoogte van 80 cm.
U krijgt bij de intake een lijstje met voorschriften voor in de kraamweek.
KraamzorgYvon werkt graag in een rookvrije ruimte. (i.v.m. astmatische klachten).
Heb jij en of je partner corona klachten, graag melden!
KraamzorgYvon draagt in sommige situaties beschermende handschoenen en een mondkapje (tijdens de bevalling).
KraamzorgYvon is gevaccineerd en geboosterd voor Covid.

Facturering.
De geleverde kraamzorg uren worden gefactureerd bij jullie zorgverzekeraar.
Facturering verloopt via Kraammarkt.BV/ Atermit.
Klant geeft hiervoor toestemming om de kraamzorguren  te declareren bij de desbetreffende zorgverzekeraar.


Vergoedingen zorgverzekeraars.

Kraamzorg van KraamzorgYvon wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Iedere klant heeft een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage (voor 2022 € 4,70 per kraamzorg uur).
Ben je aanvullend verzekerd, dan wordt dit gedeeltelijk of volledig vergoed.
Vraag hiervoor info bij je zorgverzekeraar.
Deze factuur ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vervangende kraamzorg.
Ik probeer uiteraard zelf jullie kraamzorg te doen, soms zijn er omstandigheden dat ik 2 gezinnen per dag kraamzorg verleen, het in de zomermaanden erg druk is, kan het voorkomen dat je een vervangende kraamverzorgende krijgt.
Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben, alle gezinnen hebben recht op kraamzorg.
KraamzorgYvon heeft goede contacten met kraamorganisaties, indien nodig kan ik een beroep op hun doen als er vervanging nodig is. (bij ziekte of onvoorziene omstandigheden)
Persoonlijke  (medische) gegevens die belangrijk zijn voor het voortzetten van kraamzorg worden dan overgedragen aan de vervangende kraamverzorgende.

KraamzorgYvon benoemt en bespreekt dit met de klant tijdens de intake.

KraamzorgYvon werkt met alle verloskundigen in Friesland.

Zorgovereenkomst, Lip formulier en urenregistratie, digitaal en/ of papieren zorgdossier
De zorgvrager ontvangt bij de aanvraag van de kraamzorg 2 zorgovereenkomsten
welke getekend retour wordt gestuurd naar KraamzorgYvon.

1 overeenkomst blijft in het bezit van de kraamverzorgende, de 2e is voor je eigen administratie
(Overeenkomst is nodig als bewijs voor de belastingdienst)
Het LIP formulier en urenregistratie worden in de kraamweek (digitaal) getekend door de client.
Hierna worden de kraamzorguren bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

KraamzorgYvon heeft geen dienstverband en/of arbeidsovereenkomst met kraamzorgbureaus,
zij werkt uitsluitend op freelance basis.

De getekende zorgovereenkomst is hier een bewijs van.
KraamzorgYvon doet jaarlijks belasting aangifte bij de belastingdienst om aan haar verplichtingen te voldoen (administratie blijft 7 jaar veilig en vertrouwelijk bewaard).
Sinds januari 2022 werk ik met een digitaal zorgdossier, het papieren dossier is er ook nog.
Alle formulieren worden wel digitaal ondertekend. Behalve de zorgovereenkomst.

Bij annulering van de kraamzorg, ben je € 25,00 inschrijfkosten verschuldigd.
Annuleer je na de intake, breng ik € 150,- in rekening.
Annuleer je nadat je bent bevallen en je geen zorg wilt, breng ik 24 uur zorg in rekening. (uitgezonderd een schriftelijke medische reden).


KraamzorgYvon werkt m.i.v. 1 januari 2022 met een digitaal zorgdossier, wil je dit niet dan heb ik nog een papieren kraamzorgdagboek.

KraamzorgYvon wenst jullie een fijne en voorspoedige zwangerschap.
Ik hoop jullie te zien in de kraamweek.
Lieve groet, Yvon

*alle gebruikte foto's op deze site zijn met toestemming van de ouders geplaatst.

 

KraamzorgYvon is gecertificeerd voor Borstvoeding, EHBO, Doula (bevallingscoach)
Vroegtijdige inzet partus, postnatale depressie, kunstvoeding, premature kindjes, 
couveuse kindjes, sectio(=keizersnee).

KraamzorgYvon volgt jaarlijks haar scholingen om deskundigheid, kwaliteit van zorg
te kunnen blijven leveren en garanderen.

KraamzorgYvon staat ingeschreven bij:
Kamer van Koophandel te Leeuwarden nummer: 01150694
Kennis Centrum voor Kraamverzorgenden nummer: 203555
In het bezit van een goedgekeurde (jaarlijks) VOG

AGB code nummer: 33006438
Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering bij ZZP Nederland
Aangesloten bij Solo Partners, klachtencommissie

 

BO Geboortezorg
PDF – 10,8 MB 1103 downloads