Privacy.
KraamzorgYvon geeft geen persoonsgegevens/informatie door aan derden zonder toestemming van de klant.
KraamzorgYvon hanteert een privacy regelement die voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
KraamzorgYvon verwerkt alleen de persoonsgegevens waarvan de klant toestemming  heeft gegeven.
Klant geeft toestemming middels ondertekenen van het inschrijfformulier,
intake formulier en de zorgovereenkomst vooraf en zodra de kraamzorg start.

Jou privacy wordt gewaarborgd.

De persoonsgegevens zijn nodig voor het inschrijven van kraamzorg.
Persoonsgegevens zijn nodig om een zorgovereenkomst aan te gaan op het moment van starten kraamzorg.
De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
De persoonsgegevens zijn nodig om goede (kraam)zorg te kunnen garanderen.
De persoonsgegevens blijven in het bezit van KraamzorgYvon.


Geheimhouding.

KraamzorgYvon heeft geheimhouding plicht. Zowel over de verstrekte persoonsgegevens als over zorginhoudelijke informatie.
Kraamzorg deelt alleen informatie  met de verloskundige of huisarts van de klant.
Na de kraamweek worden beval en kraamzorg gegevens van moeder en kind gedeeld met de JGZ.

KraamzorgYvon heeft een melding plicht bij vermoeden van fysiek of psychische mishandeling/ verwaarlozing. Meld Code plicht.
Uiteraard wordt dit eerst met klant besproken, waarna er eventueel hulp of actie wordt ondernomen.

Aansprakelijkheid.
KraamzorgYvon heeft een aansprakelijkheid verzekering.
Klant heeft bij schade ontstaan in de kraamweek, een eigen risico van € 250,00
Schade binnen 24 uur melden bij de kraamverzorgende.

Klachten.
KraamzorgYvon is lid van een klachtencommissie, bij Solo partners.
KraamzorgYvon levert kwalitatief goede en verantwoorde kraamzorg.
Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, bespreek dit dan eerst met de kraamverzorgende,
zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Arbeidsomstandigheden kraamverzorgende.
KraamzorgYvon heeft zich te houden aan de ARBO wet.
Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke en psychische belasting.
Er moeten goede voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het kraambed op hoogte van 80 cm.
U krijgt bij de intake een lijstje met voorschriften voor in de kraamweek.
KraamzorgYvon werkt graag in een rookvrije ruimte.
KraamzorgYvon draagt in sommige situaties beschermende handschoenen(tijdens de bevalling).

Facturering.
De geleverde kraamzorg uren worden gefactureerd bij jullie zorgverzekeraar.
Facturering verloopt via de tussen persoon van KraamzorgYvon en de instantie waar de zorg is ondergebracht.
Klant geeft hiervoor toestemming om de kraamzorguren  te declareren bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

Vergoedingen zorgverzekeraars.

Kraamzorg van KraamzorgYvon wordt door iedere zorgverzekeraar vergoed.
Iedere klant heeft een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage per kraamzorguur.
Voor 2019 is dit € 4,40 per uur.
Ben je aanvullend verzekerd, dan wordt dit gedeeltelijk of volledig vergoed.
Vraag hiervoor info bij je zorgverzekeraar.
Deze factuur ontvang je van je zorgverzekeraar.

Vervangende kraamzorg.
KraamzorgYvon kan een beroep doen op vervangende kraamzorg indien zij zelf afwezig is door ziekte of overmacht.

Monique Boer kraamzorg, Isis Kraamzorg, De Kraamvogel en zzp kraamverzorgenden.
Persoonlijke  (medische) gegevens die belangrijk zijn voor het voortzetten van kraamzorg worden
dan overgedragen aan de vervangende kraamverzorgende.

KraamzorgYvon benoemt en bespreekt dit met de klant tijdens de intake.

KraamzorgYvon werkt met alle verloskundigen in Friesland.

Zorgovereenkomst.
De zorgverlener(kraamverzorgende) en de zorgvrager(de klant) gaan een zorgovereenkomst aan zodra de kraamzorg start.

Deze overeenkomst wordt op de 1e dag ondertekend door beide partijen.
Dit is verplicht voor de belastingdienst. De overeenkomst blijft in het bezit van de kraamverzorgende.

KraamzorgYvon heeft geen dienstverband en/of arbeidsovereenkomst met kraamzorgbureaus,
zij werkt uitsluitend op freelance basis.
De getekende zorgovereenkomst is hier een bewijs van.
KraamzorgYvon doet jaarlijks belasting aangifte bij de belastingdienst om aan haar verplichtingen te voldoen.

KraamzorgYvon wenst jullie een goede en voorspoedige zwangerschap.
Ik hoop jullie te zien in de kraamweek.
Vriendelijke groet, Yvon

*alle gebruikte foto's op deze site zijn met toestemming van de ouders geplaatst.

 

KraamzorgYvon is gecertificeerd voor Borstvoeding, EHBO, Doula (bevallingscoach)
Vroegtijdige inzet partus, postnatale depressie, kunstvoeding, premature kindjes, 
couveuse kindjes, sectio(=keizersnee).

KraamzorgYvon volgt jaarlijks haar scholingen om deskundigheid, kwaliteit van zorg
te kunnen blijven leveren en garanderen.

KraamzorgYvon staat ingeschreven bij:
Kamer van Koophandel te Leeuwarden nummer: 01150694
Kennis Centrum voor Kraamverzorgenden nummer: 203555
In het bezit van een goedgekeurde (jaarlijks) VOG

AGB code nummer: 33006438
Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering bij ZZP Nederland
Aangesloten bij Solopartners, klachtencommissie

BO Geboortezorg
PDF – 10.8 MB 105 downloads